Τομείς | Practice areas

Με έδρα την Ελλάδα, το Δικηγορικό Γραφείο Μαλανδρίνου έχει συνεργαστεί με ιδιώτες, νομικές οντότητες και δημόσιες υπηρεσίες στις παρακάτω χώρες:

Based in Greece, Malandrinos Law Office has cooperated with private persons and legal entities as well as government institutions in the following countries:

ΕΥΡΩΠΗ | EUROPE

Αλβανία | Albania

Βέλγιο | Belgium

Βόρεια Μακεδονία | North Macedonia

Γαλλία | France

Γερμανία | Germany

Γεωργία | Georgia

Ελβετία | Switzerland

Ηνωμένο Βασίλειο | United Kingdom

Ισπανία | Spain

Ιταλία | Italy

Κύπρος | Cyprus

Ουκρανία | Ukraine

Ρωσία | Russia

Σερβία | Serbia

Τσεχία | Czech Republic

ΑΜΕΡΙΚΗ | AMERICAS

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής | United States of America

Καναδάς | Canada

ΑΣΙΑ | ASIA

Ιαπωνία | Japan

◊ Ινδία | India

◊ Κίνα | China

Συρία | Syria

◊ Τουρκία | Turkey

ΑΦΡΙΚΗ | AFRICA

Αιθιοπία

Λιβερία

Νότια Αφρική