Ιάσων Κουτούφαρης-Μαλανδρίνος | Jason Koutoufaris-Malandrinos

Δικηγόρος

Lawyer

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Δικηγόρος Αθηνών από το 2020

EXPERIENCE

Admitted to Athens Bar in 2020

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υποψήφιος Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Φιλοσοφία του Δικαίου (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2019)

Πτυχίο Νομικής Σχολής ​(Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2017)

EDUCATION

PhD candidate in Constitutional Law (University of Thessaloniki)

Master's Degree in Philosophy of Law ​(University of Athens, 2019)

Bachelor's Degree in Law (University of Athens, 2017)​

ΓΛΩΣΣΕΣ

​Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

LANGUAGES


Greek, English, French