Μαρία Μαλανδρίνου | Maria Malandrinou

Δικηγόρος

Lawyer

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας Δικηγόρος Αθηνών από το 1984

EXPERIENCE

Supreme Court Lawyer​

Admitted to Athens Bar in 1984

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πτυχίο Νομικής Σχολής ​(Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1981)

EDUCATION

Bachelor's Degree in Law

(University of Athens, 1981)​ 

ΓΛΩΣΣΕΣ

​Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

LANGUAGES


Greek, English, French