Γλώσσες | Languages

Το Δικηγορικό Γραφείο Μαλανδρίνου παρέχει νομικές υπηρεσίες στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα, ενώ ταυτοχρόνως συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο μεταφραστών.

Malandrinos Law Office provides legal services in Greek, English and French, while at the same time working with a large network of translators.